ქარხნის ტური

ტესტირების პროცესი

პროცესი
პროცესი-1
პროცესი-2
პროცესი-3
პროცესი-4
პროცესი-5

ტესტირების პროცესი

აღჭურვილობა-1
აღჭურვილობა-2
აღჭურვილობა-3
აღჭურვილობა-4

R&D

rd-1
rd-2
rd-3
rd-4
rd-5